เกณฑ์การให้คะแนนประจำสัปดาห์

exercise

คะแนนออกจากการออกกำลังกาย

กดเชื่อมก้าวเดินในแต่ละวัน 100 คะแนนต่อวัน

เดินครบ 5,000 ก้าว ได้ 500 คะแนนต่อวัน

เดินครบ 10,000 ก้าว ได้ 500 คะแนนต่อวัน

food

คะแนนออกจากการบันทึกอาหาร

ถ่ายรูปครบ 3 รูปต่อวัน 100 คะแนนต่อวัน

food

คะแนนจากการตอบคำถาม

บทเรียนประจำสัปดาห์ 250 คะแนนต่อสัปดาห์ ตอบคำถามในแชททุกวันพุธ