รองช้ำ เจ็บเข่า เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

รองช้ำ เจ็บเข่า เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

ปวดเข่า เป็นอาการที่หลาย ๆคน เป็นได้จากหลากหลายสาเหตุ บางคนก็อาจจะเกิดปัญหาจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อ แต่หลาย ๆ คนอาจจะแก้ปัญหาแล้วยังไงก็ไม่ตรงจุดและโรคที่หลาย ๆ คนมักมองข้าม คือโรครองช้ำ

รองช้ำเป็นอาการที่เจ็บบริเวณส้นเท้าและบริเวณฝ่าเท้า ลักษณะของอาการเจ็บจะเป็นการปวดหรือเจ็บจิ๊ด ๆ ที่บริเวณฝ่าเท้า มักจะปวดมากที่สุด โดนลงน้ำหนักก้าวแรกหลังจากตื่นนอนหรืออยู่ในสภาวะนั่งนานเกินไป โรคปวดเข่ากับรองช้ำจึงเป็นเรื่องที่หลายๆ คนมักมองข้ามเพราะดูเป็นเรื่องของฝ่าเท้า เราจึงมาอธิบายถึงความเป็นไปได้ที่จะเจ็บเข่าจากการเป็น “รองช้ำ”

รองช้ำ Plantar Fasciitis

“โรครองช้ำ ” เป็นอาการที่เกิดขากการอักเสบของเอ็นใต้ฝ่าเท้า จึงทำให้มีอาการเป็นอาการเจ็บจี๊ด ๆ ที่ส้นเท้าและลามไปทั่วฝ่าเท้า มักจะเกิดจากบุคคลที่มีน้ำหนักเกิน ผู้ที่มีอาชีพที่ต้องเดินเป็นส่วนใหญ่ ผู้ที่โครงรูปเท้าผิดปกติ เช่น อุ้งเท้าสูง หรือ ผู้ที่ออกกำลังกายโดยการวิ่งแบบหักโหมมากเกินไป เป็นต้น การรักษาโรครองช้ำ โรครองชำเกิดได้มากจากหลากหลายสาเหตุแต่ส่วนมากโรครองชำจะเกิดจากการที่การตึงตัวของกล้ามเนื้อส่วนน่องมากเกินไป

ทางแก้ง่าย ๆ คือ

1. การพัก พยายามอย่าลงน้ำหนักที่ส้นเท้ามากเกินไปและ

หยุดออกกำลังกายและพยายามเคลื่อนไหวน้อยลง

2. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โรครองช้ำเป็นอาการ ที่ผังพืดเกิดขึ้นที่บริเวณเอ็นใต้ฝ่าเท้าการยืดจึงเป็นการรักษาวิธีนึงที่ได้ผลไม่แพ้กัน

stretching ยืดเหยียด

3. การเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับรูปเท้าของเรา

เลือกรองเท้า

4. การลดน้ำหนักตัว หากน้ำหนักตัวเยอะจะทำให้ชีวิตประจำวันที่ต้องใช้การเดินเป็นหลักจะทำให้โรครองช้ำกำเริบขึ้นมาได้

“โรครองช้ำกับอาการปวดเข่า”

knee osteoporosis ข้อเข่าเสื่อม

อาการปวดเข่าอาจจะทำให้เกิดโรคพังผิดที่ฝ่าเท้าและในทางกลับการอาการปวดเข่าอาจจะเป็นอาการของโรครองช้ำได้ ส่วนใหญ่ผู้คนส่วนมากจะเลี่ยงการเจ็บปวดโดยการ ปรับท่าเดินหรือท่าวิ่ง แต่เมื่อรูปแบบของการเดินการวิ่ง เปลี่ยนไป อาจทำให้กล้ามเนื้อที่ไม่เคยใช้และไม่แข็งแรงไปกดเข่า จึงทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้

และอีกหนึ่งสาเหตุที่คนเป็นรองช้ำจะเจ็บเข่าได้ อาจเนื่องจาก เอ็นร้อยหวาย ที่เชื่อมต่อกับพังผืดฝ่าเท้าที่มีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพของหัวเข่า เกิดความตึงและผิดปกติเอ็นร้อยหวายก็จะหดรัดตัวไม่ได้เช่นกัน เมื่อกล้ามเนื้อที่กับ เอ็นเกิดผิดปกติหัวเข่าก็จะเสี่ยงในการบาดเจ็บที่มากขึ้นด้วย

เอ็นร้อยหวาย

การเป็นรองช้ำจึงไม่ใช่อาการที่ควรมองข้าม เพราะจะทำให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมาแบบไม่ได้ตั้งใจ และควรที่จะรักษาอย่างจริงจัง ถ้าอาการหนักขึ้น การแก้ไขด้วยการออกกำลังกายหรือการพักอาจจะไม่เพียงพอในการในรักษาให้หายได้ครับ

quiz time

ถึงเวลาตอบคำถามประจำสัปดาห์ "การที่ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากรองช้ำ ข้อใดไม่ถูกต้อง ?"

ก. ลดน้ำหนัก

ข. การออกกำลังกายแบบวิ่งเหยาะๆ

ค. การออกกำลังกายแบบยืดเหยียด

ง ไม่มีข้อใดผิด

แหล่งที่มา

Kean CO, Bennell KL, Wrigley TV, Hinman RS. Modified walking shoes for knee osteoarthritis: Mechanisms for reductions in the knee adduction moment. Journal of Biomechanics. 2013;46(12):2060–6.

Astephen JL, Deluzio KJ, Caldwell GE, Dunbar MJ. Biomechanical changes at the hip, knee, and ankle joints during gait are associated with knee osteoarthritis severity. Journal of Orthopaedic Research. 2008;26(3):332–41