ติดแอลกอฮอล์ ระวัง เสี่ยงมะเร็งหลายชนิด !

ติดแอลกอฮอล์ ระวัง เสี่ยงมะเร็งหลายชนิด !

ลดแอลกอฮอล์ได้ ลดความเสี่ยงมะเร็งหลายชนิด

ปกติ friday night หรือตามช่วงเทศกาล ดื่มแอลกอฮอล์กัน(หนัก) แค่ไหนคะ ?

เราน่าจะทราบกันดีแล้วว่า เหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ตับอักเสบ แต่รู้หรือไม่ว่า ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหลายชนิดเลยทีเดียว

ข้อมูลจาก World Cancer Research Fund รายงานว่า

👉การดื่มแอลกอฮอล์เกิน 30-45 กรัมของเอธานอลต่อวัน หรือเรียกง่ายๆคือ 2-3 “ดริงค์” ต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหลายชนิด ไม่ใช่แค่ตับ แต่รวมถึงมะเร็งหลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้ และ เต้านม เลยนะคะ

1 ดริงค์ หรือ หน่วยมาตรฐาน(standarddrink) คือปริมาณเท่าไหน ?

1 หน่วยมาตรฐานของแอลกอฮอล์ คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 10 กรัม ซึ่งเครื่องดื่มแต่ละประเภทมีไม่เท่ากัน ได้แก่

เบียร์ 1-2 กระป๋องหรือขวดเล็ก (285 มิลลิลิตร)

ไวน์🍷1แก้ว (100 มิลลิลิตร)

เหล้า1 แก้วเป็ก (30มิลลิตร)

✅เพราะฉะนั้นถ้าอยากดื่ม ไม่ควรเกินปริมาณ1-2 drinkต่อวัน และ ไม่เกิน 2 วันต่อสัปดาห์ นะคะ

ผู้เขียน

กฤดิ์ชนา หุตะแพทย์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

แหล่งอ้างอิง

summary of strong evidence on diet, nutrition, physical activity and prevention of cancer, World Cancer Research Fund International

https://www.wcrf.org/wp-content/uploads/2021/01/CUP-Strong-Evidence-Matrix.pdf

บันได6ขั้นสู่วันฟ้าใส กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

https://dmh.go.th/test/download/files/acl3.pdf

ทหารรุ่นใหม่ ใส่ใจเรื่องการดื่ม ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (สนับสนุนโดย สสส)

https://dol.thaihealth.or.th/resourcecenter/sites/default/files/documents/1_143.pdf