เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกับเบาหวานอย่างไร?

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกับเบาหวานอย่างไร?

แอลกอฮอล์ให้พลังงานสูง 1 กรัมของแอลกอฮอล์ ให้พลังงาน 7 กิโลแคลอรี

(เปรียบเทียบกับ คาร์โบไฮเดรตหรือข้าวแป้ง 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี และไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี)

ทำให้เกิดไขมันสะสมและความอ้วนได้ง่าย

รวมทั้ง เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคตับแข็ง

ตับแข็ง

ที่สำคัญในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน หรือผู้ที่เป็นเบาหวาน

แอลกอฮอล์จะเพิ่มการหลั่งของอินซูลิน (ฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

หากอินซูลินถูกกระตุ้นให้หลั่งออกมาบ่อยๆ หรือ ปริมาณมาก ก็จะเกิดภาวะ "ดื้ออินซูลิน" ซึ่งนำไปสู่

การเกิดเบาหวานเพิ่มมากยิ่งขึ้น)

insulin

หากมีวันไหนที่ยังอยากดื่ม

ลองพยายามลดให้เหลือ ไม่ เกินวันละ 2 ดริงค์ในผู้ชาย และ 1 ดริงค์* ในผู้หญิง

เช่น เบียร์ 1 กระป๋องเล็ก , ไวน์ 1 แก้วเล็ก นะคะ

alcohol 1 drinkquiz time

ตอบคำถามท้ายบทความ (ตอบทางไลน์ได้เลยนะคะ )

ข้อใดถูกต้อง

ก. แอลกอฮอล์เพิ่มการหลั่งของอินซูลิน ทำให้ เพิ่มความเสี่ยงของ ภาวะดื้ออินซูลิน นำไปสู่การเป็นเบาหวานได้

ข. ข้อแนะนำการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ 3 ดริงค์ ต่อวัน

อ้างอิงจากหนังสือ

ชีวิตยังหวานของคนเบาหวาน เขียนโดย นพ.หลิน เจียหลง

รูปภาพจาก https://www.facebook.com/JarvisChaisiriLancelotWipat1412/photos/620988748108224