แอลกอฮอล์  หนึ่งดริงค์ ที่แนะนำ คือเท่าไหน?

แอลกอฮอล์ หนึ่งดริงค์ ที่แนะนำ คือเท่าไหน?

1 ดริงค์ หรือ หน่วยมาตรฐาน(standarddrink) คือปริมาณเท่าไหน ?

1 หน่วยมาตรฐานของแอลกอฮอล์ คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 10 กรัม ซึ่งเครื่องดื่มแต่ละประเภทมีไม่เท่ากัน ได้แก่

เบียร์ 1-2 กระป๋องหรือขวดเล็ก (285 มิลลิลิตร)

ไวน์🍷1แก้ว (100 มิลลิลิตร)

เหล้า1 แก้วเป็ก (30มิลลิตร)

alcohol 1 drink

✅ ถ้าอยากดื่ม ให้ไม่ทำลายสุขภาพจนเกินไป

ไม่ควรเกินปริมาณ1-2 drinkต่อวัน

และ ไม่เกิน 2 วันต่อสัปดาห์ นะคะ

ผู้เขียน

กฤดิ์ชนา หุตะแพทย์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

แหล่งอ้างอิง

summary of strong evidence on diet, nutrition, physical activity and prevention of cancer, World Cancer Research Fund International

https://www.wcrf.org/wp-content/uploads/2021/01/CUP-Strong-Evidence-Matrix.pdf

บันได6ขั้นสู่วันฟ้าใส กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

https://dmh.go.th/test/download/files/acl3.pdf

ทหารรุ่นใหม่ ใส่ใจเรื่องการดื่ม ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (สนับสนุนโดย สสส)

https://dol.thaihealth.or.th/resourcecenter/sites/default/files/documents/1_143.pdf