ออกกำลังกายลดพุงได้อย่างไร

ออกกำลังกายลดพุงได้อย่างไร

จากผลสำรวจสุขภาพคนไทย พบ 1 ใน 3 ประสบภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งอาจนำมาสู่โรคอันตรายต่างๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

หลักในการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและลดรอบเอว

1. ควรเพิ่มการออกกำลังกายที่ช่วยเผาผลาญไขมัน

➡. ออกกำลังกายระดับเบาถึงปานกลาง

exerciseathomepiclessonhealthy lifestyle biking

➡ ประมาณวันละ 30-60 นาที อย่างน้อย 5 วัน ต่อสัปดาห์

➡ แต่ละครั้งให้ต่อเนื่องกันมากกว่า 20 นาทีขึ้นไป

2. ควรเพิ่มมวลกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกาย

เช่น การยกน้ำหนัก ยกขวดน้ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับการเผาผลาญ พลังงานของร่างกาย จึงช่วยป้องกันไม่ให้น้ำหนักเพิ่มกลับขึ้นมาอีก

weight training

3. พยายามแทรกรูปแบบการออกกำลังกายให้เป็นกิจวัตรประจำ

เช่น การเดินแทนการขับรถยนต์ การทำงานบ้านด้วยตนเอง

💪เคล็ดลับและเทคนิคการออกกำลังกาย💪

1. ให้ระลึกไว้เสมอว่า การออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬาหรือต้องเข้าโรงยิมฯ

เพียงแค่เพิ่มกิจวัตรประจำวันเล็กน้อยก็สามารถเพิ่มการออกกำลังกายได้ เช่น

✅ ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์

✅ เดินไปหน้าปากซอยที่บ้านแทนการนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

stairs steps

2 การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็นต้องสมัครเข้าฟิตเนส

✅ แค่อยู่ที่บ้านออกแรงเพิ่มขึ้นหรือทำกายบริหารหรือทำงานบ้าน ก็สามารถช่วยลดน้ำหนักได้

chore

3 การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวโดยไม่ควบคุมอาหารไม่ทำให้น้ำหนักลดลงได้ ต้องควบคุมอาหารร่วมด้วยเสมอ

healthy lifestyle

4. ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

exercise endorphine 2 walking

สามารถออกกำลังกายได้เพราะการออกกำลังกายไม่ทำให้สุขภาพแย่ลงหรือเสียชีวิตเร็วขึ้น แต่ต้องมีการเตรียมตัว และเลือกวิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

5 หากมีอุปกรณ์ออกกำลังกาย ให้วางไว้ในตำแหน่งที่สังเกตได้ง่าย เพื่อเตือนให้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

exercisepiclesson

6 หากเพิ่งเริ่มออกกำลังกายไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหมในช่วงแรก เพราะอาจทำให้เกิดผลกระทบหรือได้รับบาดเจ็บ จากการออกกำลังกายทำให้กลัวที่จะออกกำลังกายต่อไป

knee osteoporosis ข้อเข่าเสื่อม

7 ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อโครงสร้างของร่างกาย เช่น หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่รับน้ำหนักมากๆ บริเวณเข่าหรือหลัง เป็นต้น

exercisefotoverweight3

🔔 อ่านจบแล้วลองตอบควิซเก็บคะแนนประจำสัปดาห์กันนะคะ

ตอบทางไลน์ได้เลยนะคะ

quiz time

ข้อใดถูกต้อง

ก. เวลาที่แนะนำในการออกกำลังกาย คือ อย่างน้อย 5 นาทีต่อครั้ง

ข. หากต้องการควบคุมน้ำหนัก ใช้การออกกำลังกายอย่างเดียว ไม่ต้องควบคุมอาหารก็ได้

ค. การเพิ่มการเดิน ทำกายบริหาร หรือ ทำงานบ้าน ก็สามารถช่วยลดน้ำหนักได้

ที่มา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หนังสือพิมพ์สยามกีฬา โดย กองโภชนาการ สำนักอนามัย กระทรวงสาธารณสุข