อาหารสําหรับผู้หญิงออกกําลังกาย ในช่วงมีประจําเดือน

อาหารสําหรับผู้หญิงออกกําลังกาย ในช่วงมีประจําเดือน

-> ควรเน้นอาหารที่มีแมกนีเซียมสูง ซึ่งได้แก่

- ผักใบเขียว เช่น ผักโขมฝรั่ง บรอกโคลี - เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมลด็ ฟักทอง ถั่วลิสง ถั่วแดง งาขาว งาดํา

- กล้วย - กุ้งแห้ง สาหร่ายเกลียวทอง เป็นต้น

ส่วนอาหารอื่นๆ ที่มีแมกนีเซียมในระดับปานกลางเช่น เนื้อสัตว์ ปลา หอยขม เต้าหู้ขาว สะเดา สะตอ ถั่วเขียว ใบยอ สับปะรด

แมกนีเซียมช่วยเรื่องอะไร ?

บทบาทสําคัญของแมกนีเซียมต่อการออกกําลังกาย คือ การสร้างพลังงาน สร้างโปรตีน การทางานของกล้ามเนื้อ การควบคุมระบบ ประสาท ส่วนบทบาทในช่วงการมีประจําเดือนของผู้หญิง คือแมกนีเซียมช่วยลดการอักเสบ ลดอาการผิดปกติ ตอนมีประจําเดือนได้

period pain menstru

ข้อแนะนํา

-> ช่วงเวลาที่รับประทาน : ควรรับประทานช่วงก่อนวันที่ประจําเดือนมา นะคะ

ผู้เรียบเรียง

กฤดิ์ชนา หุตะแพทย์นักกําหนดอาหารวิชาชีพ

แหล่งอ้างอิง

  • หนังสือวิ่งได้ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง ผู้เขียน

    :

    ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี

  • โภชนาการ: แมกนีเซียม (

    Nutrition: Magnesium)

    ผู้เขียน : เภสัชกร รศ. ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต

https://www.pat.or.th/attachment/academic-article/article_005.pdf