อ่านฉลากโภชนาการเป็น เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นได้!

อ่านฉลากโภชนาการเป็น เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นได้!

ฉลากโภชนาการ คือ ฉลากอาหารที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการ ซึ่งระบุ "ชนิด" และ "ปริมาณ" ของสารอาหารของอาหารนั้น

วิธีการอ่านฉลากโภชนาการ

1 ดูที่ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค

เป็นส่วนที่บอกว่าใน 1 ครั้ง เราควรทานไม่เกินปริมาณนี้ เช่น ขนมทอดกรอบ 1 ถุง เขียนว่า หนึ่งหน่วยบริโภค คือ 1/2 ถุง แปลว่า ควรทาน 1/2 ถุง ต่อหนึ่งครั้ง

2 ดูที่จำนวนหน่วยบริโภคต่อซอง

เพื่อดูว่าซองนี้ ควรแบ่งกินกี่ครั้ง หรือ กี่คน

เช่น ขนมทอดกรอบ 1 ถุง เขียนว่า จำนวนหน่วยบริโภค เท่ากับ 3 แปลว่า ควรแบ่งกิน 3 ครั้ง

แต่หากทานคนเดียว ครั้งเดียวหมด ปริมาณพลังงานที่ได้จะเพิ่มเป็น 200 x 3 = พลังงาน 600

กิโลแคลอรี

3 ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี

-> ปริมาณไขมันอิ่มตัว โซเดียม น้ำตาล น้อย (ควรทานไขมันอิ่มตัว โซเดียม น้ำตาลอย่างจำกัด) โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตเสื่อม

-> ปริมาณของ ใยอาหาร วิตามิน และ แร่ธาตุ ที่สูง

การอ่านฉลากโภชนาการแบบเต็ม อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เราสามารถดูฉลากโภชนาการอีกแบบ ที่เรียกว่า " ฉลากโภชนาการแบบ จีดีเอ (GDA)" ซึ่งแสดงอยู่ "ด้านหน้า" ของฉลากอาหาร

แสดงสารอาหารสำคัญ 4 อย่าง ได้แก่

- พลังงาน

-น้ำตาล

-ไขมัน

-โซเดียม

GDA

(รูปภาพจาก สำนักอาหาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข )

โดยค่าที่แสดงเป็นร้อยละ จะช่วยให้เราทราบว่า หากกินผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว เราจะได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม ในปริมาณร้อยละเท่าไหร่ของปริมาณที่ควรบริโภคในหนึ่งวัน (มีเป้าหมายคือ ในแต่ละวัน ไม่ควรได้รับเกิน 100 %)

อย่างไรก็ตาม หากยังรู้สึกว่า ไม่อยากอ่านฉลากโภชนา ยังมี เครื่องหมาย " สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ" ที่เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายสำหรับผู้บริโภค ให้เราได้เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น

บทความหน้าจะมาแนะนำ สัญลักษณ์นี้ให้ทราบกันนะคะ

quiz time

ตอบควิซทดสอบความรู้ !

ฉลาก GDA จะแสดงอยู่บริเวณใดของฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

ก. ด้านหน้า ข. ด้านหลัง ค. ด้านข้าง ง. ส่วนใดก็ได้

ควรสังเกตปริมาณสารอาหารใดบนฉลากโภชนาการ ในการเลือกบริโภคอาหาร

ก. น้ำตาล ข. ไขมัน ค. โซเดียม ง.ถูกทุกข้อ

แหล่งที่มา : https://www.fda.moph.go.th/sites/food/KM/label/03_Manual.pdf

ดูวีดีโอประกอบ

https://www.youtube.com/watch?v=eE5g6AjhPXs

https://www.youtube.com/watch?v=NUfLkD7wAtQ