คุมหวาน มัน เค็ม ง่ายๆ ด้วยการดู "สัญลักษณ์สุขภาพ" ก่อนซื้อ

คุมหวาน มัน เค็ม ง่ายๆ ด้วยการดู "สัญลักษณ์สุขภาพ" ก่อนซื้อ

ก่อนซื้อขนม นม หรือเครื่องปรุงรสต่างๆ คุณเคยดูที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ ก่อนหรือไม่คะ ?

หากใครก็ตามที่เคยลอง อ่าน "ฉลากโภชนาการ" มาแล้ว รู้สึกว่ายุ่งยากจัง , ตัวเลข เยอะจัง แถมยังตัวเล็กนิดเดียว ลองมองหาโลโก กลมๆที่เขียนว่า "ทางเลือกสุขภาพ" ที่แปะไว้ด้านหน้าผลิตภัณฑ์แทนก็ได้ค่ะ

สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่เหมาะสม :) ซึ่งการลด "น้ำตาล ไขมัน โซเดียม" หรือที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า ลด "หวาน มัน เค็ม" ถือว่าเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคสามเกลออย่าง "เบาหวาน ความดันฯ ไขมัน" ที่มาแทบจะพร้อมๆกัน

infographic ทางเลือกสุขภาพ
ประโยชน์ของสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

✅ ช่วยให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวกัน

✅ ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงการปรับสูตรอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม

ข้อแนะนำ

👉 อาหารได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพทั้งหมด

(เช่น เครื่องปรุงต่างๆ ก็อาจมีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ติดอยู่ได้ ซึ่งเครื่องปรุงนั้นถูกเลือกมาแล้วว่า มีโซเดียมอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหากใช้ในปริมาณที่แนะนำ แต่การใช้เครื่องปรุงปริมาณมาก ก็ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วจริงมั้ยคะ )

เพราะฉะนั้น การเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและต้องควบคุมปริมาณการกินให้เหมาะสม ก็ยังเป็นหัวใจสำคัญนะคะ :)

👉 หากบริโภคในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้ได้รับ น้ำตาล ไขมัน โซเดียม เกินความต้องการอยู่ดี

👉 เพื่อสุขภาพดี ห่างไกลโรค บริโภคน้ำตาล น้ำมัน เกลือ ไม่เกิน 6:6:1 ช้อนช้าต่อวัน หรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม ต่อวัน

สัญลักษณ์ทางสุขภาพ จะติดอยู่บนอาหารประเภทใดบ้าง?

ฉลากนี้ได้รับการประกาศเป็นกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2559 แล้วนะคะ

ปัจจุบันครอบคลุมอาหารทั้งหมด 11 กลุ่ม (คลิกดูรายชื่ออาหารเพิ่มเติมได้)

ได้แก่

1.อาหารมื้อหลัก

2.เครื่องดื่ม

3.เครื่องปรุงรส

4.นม

5.อาหารกึ่งสำเร็จรูป

6.ขนมขบเคี้ยว

7.ไอศกรีม

8.น้ำมันและไขมัน

9.ขนมปัง

10.อาหารเช้าธัญพืช

11.ขนมอบ

สัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ” มุ่งหวังให้ผู้บริโภคใช้สัญลักษณ์ ดังกล่าวในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค รวมทั้ง ให้ภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงสูตรอาหารให้ผ่านตามเกณฑ์สำหรับสัญลักษณ์. เพื่อให้เป็น จุดขาย ทางการตลาด ที่สำคัญ ช่วยให้คนไทยได้ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆ และลดค่าใช้จ่ายของประเทศในการรักษาพยาบาลโรคดังกล่าวในระยะยาว

เพราะฉะนั้น หลังจากนี้ ก่อนจะซื้ออาหารต่างๆ (ตาม 11 รายการข้างต้น) อย่าลืมมองหา สัญลักษณ์

ทางเลือกสุขภาพ เพื่อเลือกที่จะมี สุขภาพที่ดีกันนะคะ

quiz time

quiz time ! ทดสอบความรู้ & รับ 250 คะแนน !

ข้อใดกล่าวถึงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ผิด

ก. ช่วยให้ผู้บริโภค ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวกัน

ข. ส่งเสริมให้ผู้ผลิตปรับสูตรอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม

ค. เมื่อเลือกอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพแล้ว แสดงว่าสามารถกินเท่าใดก็ได้

ง. ควรบริโภคน้ำตาล น้ำมัน เกลือ ไม่เกิน 6:6:1 ช้อนช้าต่อวัน

ตอบในแชทนักกำหนดอาหารประจำเบาใจ กันได้เลยนะคะ ^^

แหล่งอ้างอิง

https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/healtheir-choice/

https://bit.ly/3agS5vS

เรียบเรียงโดย

กฤดิ์ชนา หุตะแพทย์ นักกำหนดอาหาร