การนอนส่งผลอย่างไรต่อเบาหวาน

การนอนส่งผลอย่างไรต่อเบาหวาน

การนอน อารมณ์ และ ความเครียด มีผลกระทบต่อโรคเบาหวาน

งานวิจัยในประเทศเกาหลี ได้ทำการเก็บข้อมูลใน วัยกลางคน (อายุระหว่าง 47-59 ปี) จำนวน 1,620 คน เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนอนปกติ กับกลุ่มที่กลุ่มที่กลางคืนไม่ได้นอน

พบว่า ในกลุ่มที่ไม่ได้นอน มีผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวาน ความดันฯ อ้วนลงพุง มากกว่า

การนอนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อเบาหวานได้อย่างไร?

ส่งผลให้การควมคุมความหิวและอิ่มผิดปกติ

อาจรู้สึกหิวมากกว่าปกติ และบริโภคอาหารเกินขนาด

overeat

overeat2

นอกจากนั้น การอดนอน ยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้น

ซึ่งสองฮอร์โมนนี้ มีผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นผิดปกติ

เพิ่มโอกาสการเป็นโรคเบาหวาน ได้

ส่วนผู้ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว

การพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ขาดความกระปรี้กระเปร่า

ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง และอาการแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ง่าย

immunity

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการนอน

-ความเครียด ซึมเศร้า ทำให้ส่งผลต่อการนอนและการกิน

stress obesity metabolic

-ผู้ที่ทำงานล่วงเวลา หรือ ต้องทำงานกะกลางคืน

การนอนและความเครียด มีความสัมพันธ์กับกับสุขภาพร่างกายของเรา

หากต้องการป้องกันโรคเบาหวาน รวมทั้งโรคอื่นๆ

ควรพยายามปรับปรุงคุณภาพการนอนให้ดีขึ้น

ใช้ชีวิตให้เป็นระบบ หลีกเลี่ยงการนอนดึก

สิ่งที่ช่วยการนอนหลับ / ข้อควรปฏิบัติ

sleep

ออกกำลังกายเบาๆ ยืดเส้นยืดสาย

แช่น้ำอุ่น หรืออาบน้ำอุ่น

ปรับสภาพแวดล้อนสำหรับการนอน ทั้งอุณหภูมิ อากาศ ความมืดทีเพียงพอ

ควรนอนอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง เข้านอนก่อน 5 ทุ่ม ไม่เกินเที่ยงคืน

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

ก่อนนอน 2 ชั่วโมง ไม่ควรกินอาหาร หรือออกกำลังกายอย่างหนัก

หลีกเลี่ยงการดื่มชาหรือกาแฟก่อนนอน 4-6 ชั่วโมง

ลดการทำเรื่องที่ต้องใช้สมอง

ไม่เปิดไฟหรือโทรทัศน์ทิ้งไว้เพราะจะทำให้หลับไม่สนิท

หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์เพราะทำให้คุณภาพการนอนลดลง

อารมณ์กับการนอน

ปรับอารมณ์ให้มองโลกในแง่ดี

เมื่อบรรเทาความเมื่อยล้าและความเครียดแล้ว จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พัก ส่งผลให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และอาการป่วยได้อัตโนมัติ

quiz time

การนอนไม่พอ ส่งผลต่อโรคเบาหวานอย่างไร ตอบแล้วรับไปเลย 250 คะแนน ^^

1 ทำให้ฮอร์โมนความหิว ความอิ่มทำงานผิดปกติ ทำให้กินจุมากขึ้น

2 ทำให้ฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น

3 ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันลดลง

4 ถูกทุกข้อ

คำถามพิเศษ เพิ่มให้ 200 คะแนน

พฤติกรรมอะไรที่ดีต่อการนอน และ ควรหลีกเลี่ยง พิมพ์ตอบมาได้เลยนะคะ :)

แหล่งที่มา

-หนังสือ "ชีวิตยังหวานของคนเบาหวาน" นพ.หลิน เจียหง

- หนังสือ "เราจะไม่เป็นเบาหวานในชาตินี้" โดยสิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี