เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิตามินดี ควรเสริมไหม? ต้องตากแดดนานเท่าไหร่? ทาครีมกันแดดจะได้รับวิตามินดีไหม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิตามินดี ควรเสริมไหม? ต้องตากแดดนานเท่าไหร่? ทาครีมกันแดดจะได้รับวิตามินดีไหม

1 วิตามินดี ไม่ได้มีดีแค่ต่อกระดูก เพิ่มภูมิคุ้มกัน

วิตามินดี ไม่ได้มีดีแค่ประโยชน์ต่อกระดูก แต่ยังช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วย งานศึกษาวิจัยทางคลินิก พบว่า วิตามินดีช่วยป้องกัน และลดการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ

2 วิตามินดี ได้จากทาง 80-90 % ร่างกายสังเคราะห์ได้เอง จากแสงแดด (ยูวีบี)

โดยควรได้รับวิตามินดีในช่วง 9-10 โมง 5-10 นาที จะได้รับ วิตามินดี เท่ากับการเสริมวิตามิน 3000 IU

sun vitamin d

อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุ จะมีการสังเคราะห์วิตามินดีน้อยกว่าหนุ่มสาว จึงแนะนำให้ทานเสริม

3 แหล่งอาหารที่มีวิตามินดี ได้แก่

vitamin d food

ปลาแซลมอน ปลาทูนา ปลาคอต ปลาเทราต์ ในปลามี วิตามินดี 300- 600 IU

เห็ดหอม ไข่แดง (ปริมาณไม่เยอะ ) ใน 100 กรัม มี 20 IU

4 ข้อแนะนำ RDA สำหรับคนไทย = 600 -800 IU ต่อวัน

สำหรับบางคนที่ต้องการส่งเสริมภูมิคุ้มกัน การเสริม 3000- 5000 IU ช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อ ควรรับประทานติดต่อกัน 5 เดือน 10000 IU จะไม่มีความเป็นพิษ

แต่ระวัง หากเสริมมากเกินไป จะเป็นพิษได้ ระดับที่มีความเป็นพิษ คือ = เกิน 4000 IU

ปกติในเลือด ควรมีประมาณในเลือด 40 คนไทยมีประมาณ 31 iu

5 เจอแสงแดดแล้วทาครีมกันแดด จะได้รับวิตามินดีมั้ย?

ได้รับ แต่น้อยมาก เพราะ SPF >8 จะ block วิตามินดี

ถ้าสูงอายุ ประสิทธิภาพ การสังเคราะห์จะน้อยลง โดยเฉพาะ วัยทองและผู้สูงอายุ