ประเมินไขมันในช่องท้องกันง่ายๆ จากรอบเอว

ประเมินไขมันในช่องท้องกันง่ายๆ จากรอบเอว

การมีรอบเอวเกินเกณฑ์ เพิ่มความเสี่ยงต่อการมี ไขมันในช่องท้อง หรือที่เป็นไขมันที่สะสมอยู่รอบๆอวัยวะสำคัญๆภายใน(ตับไตไส้พุงของเรานั่นเอง) ถ้ามีไขมันช่องท้องเยอะ เสี่ยง โรคไขมันเกาะตับได้นะคะ !

เพราะฉะนันหากควบคุมน้ำหนักอยู่ อย่าสนใจแต่น้ำหนัก แต่ให้สนใจที่ “รอบเอว” ด้วยนะคะ

เท่าไหนถึงเรียก”รอบเอวเกิน”

สูตรคำนวณง่ายๆ คือ

“นำส่วนสูงมาหาร2”

รอบเอวเราไม่ควรเกินค่านั้นค่ะ เช่น นายก. สูง 175ซม รอบเอวก็ไม่ควรเกิน 175/2 =87.5ซม

ถ้าวัดแล้วยังไม่เกินถือว่าป้องกันความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดีระดับหนึ่งทีเดียวค่ะ

ว่าแล้วไปลองหยิบสายวัดเอว หรือดูจากเอวกางเกง (หน่วยเป็นนิ้ว ก็คูณ2.5ให้เป็นซม.นะคะ)