logo
เริ่มต้นใช้งาน
สวัสดิการด้านสุขภาพในยุค new normal ที่HR น่าลองนำไปปรับใช้

สวัสดิการด้านสุขภาพในยุค new normal ที่HR น่าลองนำไปปรับใช้

-  การทำงานแบบ virtual workplace  ทุกคนต้องพึ่งดิจิตอลมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ยุคดิจิตอลแบบก้าวกระโดด : เนื่องจากสถานกาณ์โควิดเป็นตัวเร่งให้ทุกคนต้องหันมาใช้ช่องทางดิจิตอลกันถ้วนหน้า ไม่ใช่เฉพาะการประชุมงานแบบ online แต่ไม่ว่าจะเป็นการส่งงาน และ เก็บข้อมูลแบบดิจิตอล 

เพื่อลดการสัมผัส 

-การทำงานแบบ work from home / work from anywhere ที่พนักงานไม่ได้เข้าใช้สวัสดิการในออฟฟิศ

โดย HR trend ปี 2022 หรือในยุค new normal นี้ อาจนำไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ 

1 การปรับสวัสดิการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจาก on site เป็นแบบ online 

หากแต่ก่อนการจัดหา พื้นที่สำหรับออกกำลังกาย  ห้อง gym ที่พนักงานไปใช้น้อยลงเพราะพนักงานของเราเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกาย from home  ลองเปลี่ยนเป็นนการออกกำลังกายแบบ virtual running  แข่งขันระหว่างทีมหรือแผนก. ใครชนะก็รับไปเลย นาฬิกา smart watch / อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ  ก็ช่วยสร้างความสามัคคีและเพิ่มให้สุขภาพดีได้ไม่น้อย  

2 Canteen / cafeteria / กาแฟฟรีที่มีบริการ. เปลี่ยนเป็นการหา code ส่วนลดปังๆ ก็น่าดึงดูดใจไม่น้อย 

เช่น โรงอาหารที่ไม่ได้มีพนักงานมาทานประจำเหมือนแต่ก่อน อาจปรับเป็นการจัดหา e-voucher , code ส่วนลดสำหรับร้านอาหารต่างๆ  หรือ food delivery platfrom ต่างๆ. 

3 เก็บผลสุขภาพพนักงาน จากสมุดตรวจสุขภาพประจำปี เป็นลงแบบดิจิตอล  

 ทำให้คุณสามารถช่วยติดตามและดูแลสุขภาพพนักงานของคุณได้อย่างทันท่วงที ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  ไม่ต้องจัดสรรพื้นที่ต่างๆให้เปลืองพื้นที่ออฟฟิศ แถมยังเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เพราะมีความทันสมัย เข้ากับยุค new normal 

4 ให้พนักงาน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ “เบาใจ” ให้แก่พนักงาน เพื่อการดูแลตนเองได้ทุกวัน ทุกเวลา 

แอปพลิเคชันเบาใจถือเป็นแอปพลิเคชันด้านสุขภาพที่พัฒนามาเพื่อต้องการลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 3 โรคหลัก อย่าง เบาหวาน ความดันฯ ไขมันสูงฯ รวมทั้งโรคอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยทำงาน และมีความชุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในวัยนี้เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ดังนั้นหากพนักงานได้ใช้แอปพลิเคชันเบาใจ จะช่วย .........