logo
เริ่มต้นใช้งาน
title

เพิ่ม Productivity ในองค์กรอย่างไรให้พนักงานสุขภาพกายใจดีขึ้น 100%

จากหลากหลายงานวิจัย พบว่า การที่พนักงานมี “สุขภาพดี” จะทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถึง 25% ลดการมาทำงานแบบเจ็บป่วย (Presenteeism) และการลาป่วย (absenteeism) ช่วยให้องค์กร ลดต้นทุนในการดูแลสุขภาพได้

บริการ

pancakebacon

Baojai Application

  ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ 24 ชั่วโมง

  บันทึกอาหารโดยใช้รูปภาพด้วยระบบ AI

  คํานวณแคลอรีอัตโนมัติ

  คํานวณปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวัน

  นับก้าวอัตโนมัติ

  เชื่อมต่อนาฬิกาออกกำลังกาย

  เข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพได้ตลอดเวลา

ดูเพิ่มเติม
bacon

Data Analytics

  วิเคราะห์ สถิติประชากร

  วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน

  ภาพรวมปัญหาสุขภาพหลักของพนักงาน

  การคำนวณ Economic Loss และ ROI

  ภาพรวมวิถีชีวิตของพนักงานในด้าน • การรับประทานอาหาร • การออกกำลังกาย

ใช้บริการแอปสุขภาพ ดีอย่างไร?

/img/hos01.png

สวัสดิการด้านสุขภาพที่แสดง ถึงความใส่ใจในพนักงาน

แอปเบาใจอยากให้ทุกคนสุขภาพดีอย่างมี ความสุข ถือเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพ ที่แสดง ถึงความใส่ใจในสุขภาพของพนักงานของคุณ

/img/org/org02.png

รู้จักพนักงานดีขึ้น

ด้วย Dashbaord ที่จะวิเคราะห์และทำนายแนวโน้ม ด้านสุขภาพของพนักงาน จะทำให้คุณเข้าใจวิถีชีวิต และปัญหาสุขภาพต่างๆของพนักงานได้ดีขึ้น

/img/org/org03.png

ลดวันขาดลามาสาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อสุขภาพกายดี สุขภาพใจ คุณภาพชีวิต รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานก็ดีขึ้นด้วย

/img/org/org04.png

วางแผนสุขภาพให้กับพนักงาน

ช่วยวางแผนป้องกันปัญหาสุขภาพ และ โรคต่างๆ ในระยะยาว โดยใช้ AI รวมทั้งช่วยเลือกแผนสุขภาพที่เหมาะกับ พนักงานแต่ละคนได้อย่างแม่นยำ

/img/org/org05.png

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ Budget

เมื่อรู้สาเหตุของปัญหา ก็จะแก้ไขได้อย่างตรงจุด ช่วยลดต้นทุนด้านการรักษาสุขภาพ และปรับการใช้ งบประมาณของบริษัทได้อย่างคุ้มค่า

รับบริการ

ฟรี

ผ่านโรงพยาบาล และศูนย์แพทย์ในเครือของเรา

ลูกค้าและพันธมิตรเบาใจ

thaihealth_logo
trh_logo
siriraj_logo