logo
เริ่มต้นใช้งาน
Empowered your checkup

Empowered your checkup

ช่วยให้การตรวจสุขภาพของคุณมีความหมาย

เบาใจ

แอปพลิเคชันสำหรับให้คำแนะนำด้าน อาหาร ออกกำลังกาย สำหรับคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างมีความสุข

ดูเพิ่มเติม
app-cover

บริการของเรา

pancakebacon

Baojai Application

    แอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ สำหรับติดตามผลด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการ

bacon

Data Analytics

    Dashboard ด้านสุขภาพสามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลด้านสุขภาพได้ตลอดเวลา

    สรุปภาพรวมสุขภาพ ปัญหา และ แนวโน้มสุขภาพของพนักงานในองค์กร แบบเฉพาะเจาะจง

ลูกค้าและพันธมิตรเบาใจ

thaihealth_logo
trh_logo
siriraj_logo

ความเห็นผู้ใช้งานเบาใจ

ทำให้เราได้ปรับโภชนาการ จากการดูแคลลอรี่ของอาหาร ดูจำนวนก้าวเดิน เวลาในการออกกำลังกาย มีค่าระดับ BMI บอกอีกด้วย โอเคเลยค่ะ

suchada kumpan - Google Play

ข่าวสารและกิจกรรม

เบาใจในกลุ่มคน GenY โครงการวิจัย Yhelp to Yhealth มหาวิทยาลัยมหิดล

แอปพลิเคชันเบาใจได้ร่วมมือกับ ส.ส.ส.  ในโครงการวิจัย “YHelp-YHealth สร้างไลฟ์สไตล์ ดีไซน์สังคม”  

20 Feb 2022

อ่านต่อ

ความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลศิริราช โครงการวิจัย "Premier" ต้านเบาหวาน

โรงพยาบาลศิริราชได้ไว้วางใจในการใช้แอปพลิเคชันเบาใจในโครงการวิจัยที่ชื่อว่า " การทำนายการเกิดโรคเบาหวานและการป้องกันโรคเบาหวานด้วยยาเมทฟอร์มินเปรียบเทียบกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน ” หรือ PREMIER:

20 Feb 2022

เบาใจในโครงการ NCDs Buster รพ.เทพธารินทร์&สสส ทูตสุขภาพนำร่อง10บริษัทแรก!

เมื่อเดือน มกราคม ทีผ่านมา #โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (สนับสนุนโดยสสส) ร่วมกับ #แอปพลิเคชันเบาใจ ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพ ให้กับพนักงาน 10 บริษัท ในโครงการชื่อ "NCDs buster"  ซึ่งเป็นโปรแกรมแบบ hybrid มีทั้ง 📍 on site ลงพื้นที่ไปให้ความรู้พนักงานที่องค์กรและโรงงาน 🤳online ได้เลือกใช้ #แอปพลิเคชันเบาใจ ของเราในการ เป็นตัวช่วยในการ ✅ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ✅บันทึกอาหาร (ถ่ายรูปแล้วให้คำแนะนำด้านโภชนาการ) ✅ การออกกำลังกาย 

31 Jan 2024

คำถามที่พบบ่อย