logo
เริ่มต้นใช้งาน
10 เหตุผลที่ทำไมโรงพยาบาลของคุณต้องมีแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ !

10 เหตุผลที่ทำไมโรงพยาบาลของคุณต้องมีแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ !

#1 เบาใจช่วยให้เพิ่มโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ำ และลูกค้าประจำ

using phone

ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี2563 พบว่า คนไทยใช้ Smart Phone ถึงร้อยละ 86.4 แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความพร้อมในการใช้แอปพลิเคชันต่าง รวมถึง mobile health application สำหรับสุขภาพของตน

แอปฯเบาใจ จึงสามารถช่วยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้คุณช่วยติดตามคนไข้ และเปิดโอกาสให้เพิ่มลูกค้าใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้น

#2. ช่วยทีมสหวิชาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา และ ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

taking food pic

แอปฯเบาใจเปรียบเสมือนเป็นไดอารีในการปรับพฤติกรรมของคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปภาพอาหาร synce ก้าวเดินอัตโนมัติ ฯลฯ ทำให้ไม่ต้องมีการจดบันทึกลงบนกระดาษอีกต่อไป (ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่คนไข้มักจะลืม / คาดคะเนปริมาณอาหารไม่เที่ยงตรง ทำให้ยากต่อการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง)

#3. ส่งเสริมการขายให้แก่ทีมการตลาด

notification

หากมีข่าวสาร หรือ โปรโมชันที่ต้องการ announcement โรงพยาบาลสามารถใช้ระบบ Push-notification เพื่อแจ้งผู้ใช้แอปฯ ได้  

#4. Effortless maintenance มีทีมดูแลแอพพลิเคชันให้คุณ

programmer IT

โรงพยาบาลจึงไม่ต้องจัดจ้างทีม programmer หรือ IT เพื่อพัฒนาระบบเอง แต่ให้ทีมงานเบาใจช่วยดูแลได้เลย

#5 รวบรวมแนวโน้มสุขภาพ Trend สุขภาพของลูกค้า

health in hand

เนื่องจากภายในแอปพลิเคชันประกอบด้วย ข้อมูลโรคประจำตัว ข้อมูลด้านองค์ประกอบร่างกาย (น้ำหนัก ส่วนสูง) รวมทั้งข้อมูลการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวัน ก้าวเดิน และ การออกกำลังกาย จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างองค์รวมในทีเดียว และ บอก trend สุขภาพของลูกค้าของคุณได้ นำไปใช้ในวางแผนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลสุขภาพคนไข้อย่างองค์รวมารวางแผนด้าน marketing หรือการดูแลรักษาโรคที่อาจเป็นแนวโน้มความเจ็บป่วยของลูกค้ากลุ่มนั้นๆ

#6. เป็นผู้นำด้านการตรวจสุขภาพด้วยเทคโนโลยี AI

AI

การมีแอปพลิเคชัน ในการช่วยดูแลติดตาม วิเคราะห์ผล และวาง plan การรักษา เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เพิ่ม ให้ การรักษามีความทันสมัย  และ แสดงถึงความใส่ใจในการดูแลติดตามคนไข้

#7 Insight your customer เข้าใจลูกค้าของคุณได้มากขึ้น

heart in hand

เข้าใจสุขภาพ ปัญหา แนวโน้ม เพื่อสร้างหรือแนะนำแพคเกจให้แก่ลูกค้าได้ตามต้องการ 

#8. ได้เปรียบในการตลาด

เป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายที่ยอดเยี่ยม ด้วย Feature ที่มากกว่าคู่แข่ง มีการถาม-ตอบปัญหา สุภาพ 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยี AI ในราคาที่เข้าถึงได้ !

#9.  Always with your Customer เชื่อมต่อกับลูกค้าไดัเสมอ

connect with customer

นอกจากฟีเจอร์การบันทึกอาหาร ก้าวเดิน การออกกำลังกาย ในชีวิตประจำวันแล้ว ทีมสหวิชาชีพ เช่น นักกำหนดอาหาร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ยังสามารถให้คำปรึกษา ได้ผ่านช่องสนทนาของตัวแอปฯ จึงสามารถเชื่อมต่อกับคนไข้ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มช่องทางให้คนไข้ได้ใช้บริการกับทีมสหวิชาชีพ ส่วนตัวนักกำหนดอาหารเองนั้น ก็สามารถติดตามคนไข้ได้ real time มากยิ่งขึ้น ไม่ต้องรอนัดนานๆอีกต่อไป

#10 วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างตรงเป้า

health analysis graphinfographic2

สืบเนื่องจากข้อ 5 (รวบรวมแนวโน้มสุขภาพของลูกค้า) แอปพลิเคชันไม่เพียงแต่เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเดียวเท่านั้น แต่โรงพยาบาลยังสามารถได้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ (analyse) ทั้งด้านสุขภาพ และ พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน (เช่น บทความที่ลูกค้าอ่านเป็นประจำ เมนูอาหารยอดฮิต หมวดหมู่อาหารที่ผู้ใช้ทานบ่อย แสดงผลในรูปแบบ infographic ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นอาวุธชั้นดีในโลกปัจจุบันที่มีข้อมูลอยู่มากมาย

แหล่งที่มา

- 10 Reasons Why Your Hospital Needs an App: Hospital Mobile App Development Tips

- แบบสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือ พ.ศ. 2563

type: asset-hyperlink id: k3bpLtaLNc7ZQTN19AmxR