logo
เริ่มต้นใช้งาน

บริการหลัก

  คำแนะนำจากเราแบบทันใจตลอด 24 ชั่วโมง
  การบันทึกการรับประทานอาหารด้วยรูปถ่าย พร้อมทั้งคำแนะนำในการรับประทานอาหารอย่างสุขภาพดี
  การบันทึกการออกกำลังกายและก้าวเดินผ่าน Google Fit และ Apple Health โดย HealthKit จะถูกใช้และถูกผสานเข้ากับแอป เพื่อให้คุณบันทึกข้อมูลออกกำลังกายได้อย่างรวดเร็ว
  บทความและเกร็ดดความรู้ด้านสุขภาพ
  การพูดคุยกับนักกำหนดอาหารวิชาชีพ

แอปพลิเคชันเบาใจ

  แอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ สำหรับ ติดตามผลด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการ

การวิเคราะห์ข้อมูล

  Dashboard ด้านสุขภาพ
  สามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูล ด้านสุขภาพได้ตลอดเวลา
  สรุปภาพรวมสุขภาพ ปัญหา และ แนวโน้มสุขภาพของพนักงานในองค์กร แบบเฉพาะเจาะจง